Archive for September 2, 2010

ewnay ostpay

histay isay aay ostpay inay iglatinpay. iay avehay othingnay elseay otay oday. hanktay ouya anday oodgay yebay.

Advertisements